@ yokohama on june 21,2018

f0321642_21301894.jpg
m10 and summilux 1.4/35 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-21 21:32 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ yokohama on june 21,2018

f0321642_21303556.jpg
m10 and summilux 1.4/35 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-21 21:31 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ yokohama on june 21,2018

f0321642_21253146.jpg
f0321642_21262716.jpg
f0321642_21264192.jpg
f0321642_21263591.jpg
f0321642_21264849.jpg
f0321642_21265635.jpg
f0321642_21270528.jpg
f0321642_21271180.jpg
f0321642_21271928.jpg
f0321642_21272522.jpg
f0321642_21273460.jpg
f0321642_21274517.jpg
f0321642_21275283.jpg
f0321642_21275901.jpg
f0321642_21280649.jpg
f0321642_21281394.jpg
f0321642_21282033.jpg
f0321642_21282863.jpg
f0321642_21283433.jpg

m10 and summilux 1.4/35 1st
にほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-21 21:30 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ yokohama on june 21,2018

f0321642_21180274.jpg
f0321642_21174966.jpg
m10 and summilux 1.4/35 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-21 21:25 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ yokohama on june 21,2018

f0321642_21175571.jpg
f0321642_21174182.jpg
m10 and summilux 1.4/35 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-21 21:24 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ tamachi tokyo on june 21,2018

f0321642_21172727.jpg
f0321642_21173531.jpg
m10 and summilux 1.4/35 1st


# by jm50993051 | 2018-06-21 21:22 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ yokohama on june 21,2018

f0321642_21181228.jpg
m10 and summilux 1.4/35 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-21 21:21 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ yokohama on june 21,2018

f0321642_21181954.jpg
m10 and summilux 1.4/35 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-21 21:20 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ yokohama on june 21,2018

f0321642_21182788.jpg
m10 and summilux 1.4/35 1st にほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-21 21:19 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ ginza tokyo on june 20,2018

f0321642_01122590.jpg

m10 and summaron 5.6/28 1st
にほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-21 01:22 | Summaron 5.6/28 | Comments(0)

@ ginza tokyo on june 20,2018

f0321642_01123441.jpg
f0321642_01124125.jpg
m10 and summaron 5.6/28 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-21 01:21 | Summaron 5.6/28 | Comments(0)

@ ginza tokyo on june 20,2018

f0321642_01125126.jpg
f0321642_01130086.jpg
m10 and summaron 5.6/28 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-21 01:20 | Summaron 5.6/28 | Comments(0)

@ ginza tokyo on june 20,2018

f0321642_01130710.jpg
m10 and summaron 5.6/28 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-21 01:19 | Summaron 5.6/28 | Comments(0)

@ ginza tokyo on june 20,2018

f0321642_01131892.jpg
f0321642_01132544.jpg
m10 and summaron 5.6/28 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-21 01:18 | Summaron 5.6/28 | Comments(0)

@ ginza tokyo on june 20,2018

f0321642_01133441.jpg
f0321642_01134277.jpg
m10 and summaron 5.6/28 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-21 01:17 | Summaron 5.6/28 | Comments(0)

@ ginza tokyo on june 20,2018

f0321642_01135483.jpg

m10 and summaron 5.6/28 1st
にほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-21 01:16 | Summaron 5.6/28 | Comments(0)

@ ginza tokyo on june 20,2018

f0321642_01140240.jpg

m10 and summaron 5.6/28 1st
にほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-21 01:15 | Summaron 5.6/28 | Comments(0)

@ ginza tokyo on june 20,2018

f0321642_01051446.jpg
f0321642_01052302.jpg
f0321642_01053133.jpg
f0321642_01053829.jpg
f0321642_01054819.jpg
f0321642_01055431.jpg
f0321642_01060179.jpg
f0321642_01060835.jpg
f0321642_01061575.jpg
f0321642_01062392.jpg
f0321642_01063840.jpg
f0321642_01064746.jpg
f0321642_01065545.jpg
f0321642_01070337.jpg
f0321642_01071102.jpg
f0321642_01071855.jpg
f0321642_01072675.jpg
f0321642_01073701.jpg
f0321642_01074589.jpg
f0321642_01075312.jpg
f0321642_01080044.jpg
f0321642_01080839.jpg
f0321642_01081696.jpg
f0321642_01082587.jpg
f0321642_01083509.jpg
f0321642_01084504.jpg
f0321642_01085396.jpg
f0321642_01090197.jpg
f0321642_01091173.jpg
f0321642_01091969.jpg
f0321642_01092706.jpg

m10 and summaron 5.6/28 1st
にほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-21 01:12 | Summaron 5.6/28 | Comments(0)

@ yokohama on june 28,2018

f0321642_20394669.jpg
f0321642_20575330.jpg
m10 and summicron 2/50 3nd / type 2 226XXXXにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-18 20:46 | Summicron 2/50 2nd | Comments(0)

@ yokohama on june 18,2018

f0321642_20385648.jpg
f0321642_20384815.jpg
m10 and summicron 2/50 2nd type 3 226XXXXにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-18 20:45 | Summicron 2/50 2nd | Comments(0)

@ yokohama on june 18,2018

f0321642_20390686.jpg
f0321642_20391307.jpg
m10 and summicron 2/50 type 3 / 2nd 226XXXXにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-18 20:44 | Summicron 2/50 2nd | Comments(0)

@ yokohama on june 18,2018

f0321642_20392014.jpg
f0321642_20392986.jpg
m10 and summicron 2/50 2nd / type 3 226XXXXにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-18 20:42 | Summicron 2/50 2nd | Comments(0)

@ yokohama on june 18,2018

f0321642_20394072.jpg
f0321642_20580169.jpg
m10 and summicron 2/50 2nd / type 3 226XXXXにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-18 20:41 | Summicron 2/50 2nd | Comments(0)

@ yokohama on june 18,2018

f0321642_20330916.jpg
m10 and summicron 2/50 2nd / type 3 226XXXXにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-18 20:38 | Summicron 2/50 2nd | Comments(0)

@ yokoahama on june 18,2018

f0321642_20332187.jpg
f0321642_20333129.jpg
m10 and summicron 2/50 2nd / type 3 226XXXXにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-18 20:36 | Summicron 2/50 2nd | Comments(0)

@ yokohama on june 17,2018

f0321642_18520594.jpg
f0321642_18521261.jpg

m10 and tele elmarit 2.8/90 1st
にほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-17 19:19 | Tele elmarit 2.8/90 | Comments(0)

@ yokohama on june 17,2018

f0321642_19053450.jpg
f0321642_19054279.jpg
m10 and summicron 2/50 2nd / type 3 226XXXXにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-17 19:14 | Summicron 2/50 2nd | Comments(0)

@ yokohama on june 17,2018

f0321642_19055142.jpg
f0321642_19055734.jpg
f0321642_19060586.jpg
m10 and summicron 2/50 2nd type 3 226XXXXにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-17 19:13 | Summicron 2/50 2nd | Comments(0)

@ yokohama on june 17,2018

f0321642_19050723.jpg
f0321642_19051379.jpg
m10 and summicron 2/50 2nd / type 3 226XXXXにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-17 19:13 | Summicron 2/50 2nd | Comments(0)

@ yokohama on june 17,2018

f0321642_19045137.jpg
f0321642_19045915.jpg
m10 and summicron 2/50 2nd type 3 226XXXXにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-06-17 19:12 | Summicron 2/50 2nd | Comments(0)