@ yokohama on november 12,2018

f0321642_21375834.jpg
f0321642_21380454.jpg
m10 and summilux 1.4/50 2nd type 2 chromeにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-12 21:41 | Summilux 1.4/50 2nd | Comments(0)

@ yokohama on november 12,2018

f0321642_21374610.jpg
f0321642_21375363.jpg
m10 and summilux 1.4/50 2nd type 2 chromeにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-12 21:40 | Summilux 1.4/50 2nd | Comments(0)

@ yokohama on november 12,2018

f0321642_21373127.jpg
f0321642_21373882.jpg
m10 and summilux 1.4/50 2nd type 2 chromeにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-12 21:39 | Summilux 1.4/50 2nd | Comments(0)

@ yokohama on november 12,2018

f0321642_21564865.jpg
f0321642_21565539.jpg

m10 and summilux 1.4/50 2nd type 2 chrome
にほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-12 21:38 | Summilux 1.4/50 2nd | Comments(0)

@ yokohama on november 12,2018

f0321642_21330107.jpg
f0321642_21330758.jpg
f0321642_21331639.jpg
f0321642_21332232.jpg
m10 and summilux 1.4/50 2nd type 2 chromeにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-12 21:37 | Summilux 1.4/50 2nd | Comments(0)

@ yokohama on november 11,2018

f0321642_21192821.jpg
f0321642_21193570.jpg

sl type 601 and p.angeneiuex zoom 45-90 / 2.8
にほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-11 21:32 | P.Angenieux45-90/2.8 | Comments(0)

@ yokohama on november 11,2018

f0321642_21194229.jpg
f0321642_21195204.jpg
f0321642_21195888.jpg

sl type 601 and p.angeniexu zoom 45-90 / 2.8 r
にほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-11 21:31 | P.Angenieux45-90/2.8 | Comments(0)

@ yokohama on november 11,2018

f0321642_21201846.jpg
f0321642_21201289.jpg

sl type 601 and p.angenieux zoom 45-90 / 2.8 r
にほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-11 21:31 | P.Angenieux45-90/2.8 | Comments(0)

@ yokohama on november 11,2018

f0321642_21273970.jpg
f0321642_21274545.jpg
sl type 601 and p.angenieux zoom 45-90 / 2.8にほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-11 21:30 | P.Angenieux45-90/2.8 | Comments(0)

@ yokohama on november 11,2018

f0321642_21272450.jpg
f0321642_21272981.jpg
sl type 601 and p.angenieux zoom 45-90 / 2.8 rにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-11 21:28 | P.Angenieux45-90/2.8 | Comments(0)

@ yokohama on november 11,2018

f0321642_21200554.jpg
f0321642_21194229.jpg

sl type 601 and p.angenieux zoom 45-90 / 2.8 r
にほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-11 21:25 | P.Angenieux45-90/2.8 | Comments(0)

@ yokohama on november 11,2018

f0321642_21191138.jpg
f0321642_21192195.jpg

sl type 601 and p.angenieux zoom 45-90 / 2.8
にほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-11 21:21 | P.Angenieux45-90/2.8 | Comments(0)

@ yokohama on november 11,2018

f0321642_21125191.jpg
f0321642_21125818.jpg
f0321642_21130833.jpg
f0321642_21131494.jpg
f0321642_21132152.jpg
f0321642_21132862.jpg
f0321642_21133641.jpg
f0321642_21134463.jpg
f0321642_21135008.jpg
f0321642_21135701.jpg
f0321642_21140470.jpg
f0321642_21141042.jpg
f0321642_21141727.jpg
f0321642_21142514.jpg
f0321642_21143211.jpg
f0321642_21143946.jpg
f0321642_21144607.jpg
f0321642_21145102.jpg
f0321642_21145902.jpg
f0321642_21150747.jpg
f0321642_21152284.jpg
f0321642_21152979.jpg
f0321642_21153673.jpg
f0321642_21154479.jpg
f0321642_21155118.jpg
f0321642_21155994.jpg
f0321642_21160614.jpg
f0321642_21162893.jpg
f0321642_21163751.jpg

sl type 601 and p.amenieux zoom 45-9- / 2.8
にほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-11 21:18 | P.Angenieux45-90/2.8 | Comments(0)

@ shibuya, harajuku tokyo on november 10,2018

f0321642_21470472.jpg
f0321642_21465859.jpg
f0321642_21464905.jpg
f0321642_21464334.jpg
f0321642_21462514.jpg
f0321642_21461977.jpg
f0321642_21461273.jpg
f0321642_21460400.jpg
f0321642_21455863.jpg
f0321642_21455243.jpg
f0321642_21454496.jpg
f0321642_21453739.jpg
f0321642_21453121.jpg
f0321642_21452572.jpg
f0321642_21451558.jpg
f0321642_21450851.jpg
f0321642_21450177.jpg
f0321642_21445389.jpg
f0321642_21444627.jpg
f0321642_21444085.jpg
f0321642_21443431.jpg
f0321642_21442889.jpg
f0321642_21442249.jpg
f0321642_21441456.jpg
f0321642_21440785.jpg
f0321642_21435456.jpg
f0321642_21434714.jpg
f0321642_21434124.jpg
f0321642_21433421.jpg
f0321642_21432772.jpg

sl type 601 and thambar 2.2/90 1st
にほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-10 21:49 | Thambar 2.2/90 | Comments(0)

@ shibuya tokyo on november 10,2018

f0321642_21342315.jpg
sl type 601 and thambar 2.2/90 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-10 21:42 | Thambar 2.2/90 | Comments(0)

@ shibuya tokyo on november 10,2018

f0321642_21340247.jpg
f0321642_21340940.jpg
f0321642_21341682.jpg
sl type 601 and thambar 2.2/90 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-10 21:41 | Thambar 2.2/90 | Comments(0)

@ shibuya tokyo on november 10,2018

f0321642_21531027.jpg
f0321642_21532041.jpg
f0321642_21532572.jpg
sl type 601 and thambar 2.2/90 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-10 21:41 | Thambar 2.2/90 | Comments(0)

@ harajuku tokyo on november 10,2018

f0321642_21333715.jpg
f0321642_21334495.jpg
f0321642_21335357.jpg
sl type 601 and thambar 2.2/90 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-10 21:39 | Thambar 2.2/90 | Comments(0)

@ harajuku tokyo on november 10,2018

f0321642_21323170.jpg
f0321642_21323713.jpg
sl type 601 and thambar 2.2/90 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-10 21:38 | Thambar 2.2/90 | Comments(0)

@ harajuku tokyo on november 10,2018

f0321642_21321794.jpg
f0321642_21322451.jpg
sl type 601 and thamber 2.2/90 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-10 21:36 | Thambar 2.2/90 | Comments(0)

@ harajuku tokyo on november 10,2018

f0321642_21315395.jpg
f0321642_21315943.jpg
sl type 601 and thamber 2.2/90 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-10 21:35 | Thambar 2.2/90 | Comments(0)

@ harajuku tokyo on november 10,2018

f0321642_21275084.jpg
sl type 601 and thambar 2.2/90 1st
にほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-10 21:31 | Thambar 2.2/90 | Comments(0)

@ shibuya tokyo on november 210,2018

f0321642_21272669.jpg
f0321642_21273307.jpg
f0321642_21274139.jpg

sl type 601 and thambr 2.2/90 1st
にほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-10 21:30 | Thambar 2.2/90 | Comments(0)

@ shibuya tokyo on november 10,2018

f0321642_21271323.jpg

sl type 601 and thambar 2.2/90 1st
にほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-10 21:28 | Thambar 2.2/90 | Comments(0)

@ shinjuku tokyo on november 9,2018

f0321642_22303635.jpg
f0321642_22302978.jpg
f0321642_22302251.jpg
f0321642_22301640.jpg
f0321642_22300901.jpg
f0321642_22304259.jpg
f0321642_22305294.jpg
f0321642_22305838.jpg
f0321642_22311112.jpg
f0321642_22311964.jpg
f0321642_22312738.jpg
f0321642_22313492.jpg
f0321642_22314111.jpg
f0321642_22315005.jpg
f0321642_22315614.jpg
f0321642_22320936.jpg
f0321642_22321615.jpg
f0321642_22322285.jpg
f0321642_22322985.jpg
f0321642_22324069.jpg
f0321642_22324736.jpg
f0321642_22325365.jpg
f0321642_22330003.jpg
f0321642_22331975.jpg
f0321642_22332597.jpg
f0321642_22333916.jpg
f0321642_22334821.jpg

sl type 601 and summilux 1.4/35 r
にほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-09 22:54 | Summilux 1.4/35 R | Comments(0)

@ shinjuku tokyo on november 9,2018

f0321642_22502126.jpg
f0321642_22502739.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 rにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-09 22:51 | Summilux 1.4/35 R | Comments(0)

@ shinjuku tokyo on november 9,2018

f0321642_22465830.jpg
f0321642_22535101.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 r
にほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-09 22:49 | Summilux 1.4/35 R | Comments(0)

@ shinjuku tokyo on november 9,2018

f0321642_22460484.jpg
f0321642_22461054.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 rにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-09 22:48 | Summilux 1.4/35 R | Comments(0)

@ shinjuku tokyo on november 9,2018

f0321642_22420953.jpg
f0321642_22421643.jpg
f0321642_22422290.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 rにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-09 22:45 | Summilux 1.4/35 R | Comments(0)

@ shinjuku tokyo on november 9,2018

f0321642_22415820.jpg
f0321642_22414840.jpg
sl type 601 and summilux 1.4/35 rにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2018-11-09 22:44 | Summilux 1.4/35 R | Comments(0)