@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_00325482.jpg
f0321642_00330580.jpg
M-P type 240 & Elmar 4/90 tripletにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-22 01:49 | Elmar 4/90 Triplet | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_00341124.jpg
M-P Type 240 & Elmar 4/90 tripletにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-22 01:48 | Elmar 4/90 Triplet | Comments(0)

@ SHinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_00334020.jpg
M-P type 240 & Elmar 4/90 tripletにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-22 01:48 | Elmar 4/90 Triplet | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_00283875.jpg
M-P Type 240 & Elmar 4/90 Tripletにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-22 01:46 | Elmar 4/90 Triplet | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_00292080.jpg
M-P Type 240 & Elmar 4/90 Tripletにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-22 01:45 | Elmar 4/90 Triplet | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_00290896.jpg
M-P Type 240 & Elmar 4/90 Tripletにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-22 01:43 | Elmar 4/90 Triplet | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_00295347.jpg
f0321642_00300221.jpg
M-P Type 240 & Elmar 4/90 tripletにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-22 01:41 | Elmar 4/90 Triplet | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_00292466.jpg
M-P Type 240 & Elmar 4/90 tripletにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-22 01:39 | Elmar 4/90 Triplet | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_00301444.jpg
M-P Type 240 & Elmar 4/90 Tripletにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-22 01:37 | Elmar 4/90 Triplet | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_00302231.jpg
M-P type 240 & Elmar 4/90 Tripletにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-22 01:35 | Elmar 4/90 Triplet | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_00304013.jpg
M-P Type 240 & Elmar 4/90 tripletにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-22 01:32 | Elmar 4/90 Triplet | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_00305309.jpg
f0321642_00310856.jpg
M-P Type 240 & Elmar 4/90 tripletにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-22 01:05 | Elmar 4/90 Triplet | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_00315594.jpg
f0321642_00314573.jpg
f0321642_00313449.jpg
M-P Type 240 & Elmar 4/90 tripletにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-22 01:03 | Elmar 4/90 Triplet | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_00324359.jpg
f0321642_00323218.jpg
f0321642_00322024.jpg
f0321642_00320925.jpg
M-P type 240 & Elmar 4/90 tripletにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-22 01:02 | Elmar 4/90 Triplet | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_00333157.jpg
M-P Type 240 & Elmar 4/90 tripletにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-22 00:59 | Elmar 4/90 Triplet | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_00342185.jpg
M-P type 240 & elmar 4/90 tripletにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-22 00:54 | Elmar 4/90 Triplet | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_00344963.jpg
M-P type 240 & Elmar 4/90 Tripletにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-22 00:53 | Elmar 4/90 Triplet | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_00345996.jpg
M-P type 240 & Elmar 4/90 tripletにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-22 00:51 | Elmar 4/90 Triplet | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_00351606.jpg
f0321642_00352564.jpg
f0321642_00395880.jpg
f0321642_00400977.jpg
f0321642_00403027.jpg
f0321642_00403987.jpg
f0321642_00404871.jpg
f0321642_00405825.jpg
f0321642_00410636.jpg
f0321642_00411562.jpg
f0321642_00413661.jpg
f0321642_00414515.jpg
f0321642_00415451.jpg
M-P Type 240 & Elmar 4/90 Tripletにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-22 00:50 | Elmar 4/90 Triplet | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_00420946.jpg
f0321642_00421949.jpg
f0321642_00422774.jpg
f0321642_00423714.jpg
f0321642_00424647.jpg
f0321642_00425591.jpg
f0321642_00430567.jpg
f0321642_00431714.jpg
f0321642_00432439.jpg
f0321642_00433278.jpg
f0321642_00434376.jpg
f0321642_00435263.jpg
f0321642_00440587.jpg
f0321642_00441575.jpg
f0321642_00443439.jpg
f0321642_00444599.jpg
f0321642_00445632.jpg
f0321642_00450459.jpg
f0321642_00451887.jpg
f0321642_00452851.jpg
f0321642_00453855.jpg
f0321642_00455322.jpg
f0321642_00460200.jpg
f0321642_00461398.jpg
M-P type 240 & Elmar 4/90 tripletにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-22 00:48 | Elmar 4/90 Triplet | Comments(0)

@ Shnjuku Tokyo on July 21.2017

f0321642_23163009.jpg
M-P Type 240 & Summilux 1.4/35 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-21 23:35 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_23124986.jpg
M-P Type 240 & Summilux 1.4/35 1st]にほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-21 23:33 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_23114688.jpg
f0321642_23115611.jpg
f0321642_23120661.jpg
M-P type 240 & Summilux 1.4/35 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-21 23:32 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_23112051.jpg
f0321642_23112855.jpg
M-P Type 240 & Summilux 1.4/35 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-21 23:30 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_23104113.jpg
f0321642_23105015.jpg
f0321642_23110028.jpg
M-P Type 240 & Summilux 1.4/35 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-21 23:29 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_23103194.jpg
M-P Type 240 & Summilux 1.4/35 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-21 23:27 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ Yokohama Sakuragicho on July 1,2017

f0321642_23094523.jpg
f0321642_23095660.jpg
M-P Type 240 & Summilux 1.4/35 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-21 23:25 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ Shinjuku Tokyo on July 21,2017

f0321642_23134523.jpg
f0321642_23140529.jpg
f0321642_23141468.jpg
f0321642_23142280.jpg
f0321642_23143125.jpg
f0321642_23143852.jpg
f0321642_23144825.jpg
f0321642_23145880.jpg
f0321642_23150932.jpg
f0321642_23151869.jpg
f0321642_23152972.jpg
f0321642_23153994.jpg
f0321642_23154935.jpg
f0321642_23155862.jpg
f0321642_23161087.jpg
f0321642_23162092.jpg
f0321642_23163009.jpg
f0321642_23164388.jpg
f0321642_23165363.jpg
f0321642_23170396.jpg
f0321642_23172477.jpg
f0321642_23174257.jpg
f0321642_23173272.jpg
f0321642_23175728.jpg
M-P type 240 & Summilux 1.4/35 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-21 23:20 | Summilux 1.4/35 1st | Comments(0)

@ Yokohama on July 20,2017

f0321642_00485901.jpg
M-P Type 240 & Summicron 2/35 1stにほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-21 00:52 | Summicron 2/35 1st | Comments(0)

@ Yokohama on July 21,2017

f0321642_00463720.jpg
f0321642_00485018.jpg
M-P Type 240 & Summicron 2/35 1st
にほんブログ村 写真ブログへ
にほんブログ村
# by jm50993051 | 2017-07-21 00:50 | Summicron 2/35 1st | Comments(0)